Ge alla en chans att se

Ska man arrangera något evenemang där en större publik kommer att närvara så är det av yttersta vikt att alla åhörare också har en chans att dels se och dels höra vad som händer på scen. Det kan här handla om en större föreläsning på ett företagsevent eller en konsert för flera tusen människor och spelar ingen roll – ser inte publiken så kommer evenemanget i fråga att upplevas som dåligt. Hur gör man det då möjligt för alla att se; trots allt så har vi alla olika fysiska förutsättningar och dessutom så spelar platserna in i bilden också också. Det vill säga; alla kan inte sitta längst fram och alla är inte lika långa.

Det som man som arrangör kan göra är att man hyr en storbildsskärm samt en bra ljudanläggning och på det sätter gör det möjligt för hela publiken att se – oavsett var i lokalen man befinner sig. Ser man exempelvis på ett större idrottsevenemang så är detta väldigt vanligt och detsamma går alltså att använda sig av vid en vanligt föreläsning. Som arrangör så hyr man en storbildsskärm och genom detta så skapar man sig de absolut bästa förutsättningarna för att gästerna och åhörarna ska lämna med ett leende på sina läppar.

Kort sagt; har man något viktigt att säga och vill förmedla så måste man också nå ut till alla och här en storbildsskärm samt en bra ljudanläggning ingen dålig idé att anamma. Det finns flertalet företag som erbjuder denna tjänst och om man ser till priserna så är det inte så mycket att orda om heller. Naturligtvis så handlar det om hur stor storbildsskärm du vill ha samt i vilken kvalitet och upplösning denna ska vara i och hålla. Ju större skärm och ju högre upplösning – desto mer pengar kostar den att hyra, så enkelt är det.

Man ska dock veta att priserna är humana sett till effekten man får – att arrangera något, oavsett vad, handlar om att förmedla ett budskap och ge alla en chans att ta del av detta. Där har man – helt enkelt – inte råd att att snåla. Dessutom så kan en hyrd storbildsskärm komma att betala sig och vara en riktigt investering också.

Låt företag annonsera

Vi ska förklara hur en hyrd storbildsskärm kan fungera som en investering och vi kan här säga att du ska anordna en föreläsning där en höjdare inom marknadslivet ska ge inspiration. Du har hyrt en större lokal där tusen personer ryms och där den enda nackdelen är att golvet är plant – det finns alltså inga läktare som skapar höjdskillnader och bättre sikt.

För att alla ska kunna se så har du hyrt en storbildsskärm och för denna så har du betalat 37.000 kronor – en ansenlig summa. Men – och här är du smart – innan föreläsaren börjar så låter du olika lokala företag annonsera på din hyrda storbildsskärm och detta mot betalning. Du kommer här att få in reklamintäkter som vida överskrider de 37.000 som du lagt på en skärmen i fråga och det är så man ska göra.

På samma sätt som ett större event sponsras av olika större företag så kan du även – om än lokalt – använda dig av samma princip. Du hyr en storbildsskärm – men du hyr ut platsen för reklam och annonsering och gör därigenom en investering.

Ge alla en chans att se