Avdragsgillt eller inte – tips inför konferensen

Publik på konferens
Vad bör man tänka på när man ska redovisa konferensen eller konferensresan? brunstorpevent.se bjuder här på några handfasta tips.

Resor, boende, föreläsare, utbildningsmaterial, kontorsmaterial och mat är de vanligaste kostnaderna som kan uppstå vid en konferens eller konferensresa. Alla utgifter som är förknippade med konferensen är avdragsgilla, men då måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

En viktig tumregel för konferenser och kickoffer är att merparten av dagen ska bestå av konferensaktiviteter och att aktiviteterna inte är lyxbetonade. Självklart får man även ha roligt och ägna sig åt rekreation på en konferensresa men tumregeln är att sex timmar om dagen ska bestå av möten som har med företagets affärsverksamhet att göra.

Här rekommenderas kraftigt att man som företagets ”reseledare” gör upp ett tydligt schema, så att det inte uppstår några oklarheter om Skatteverket skulle börja ställa några frågor om avdragen.

Maten får inte vara ”lyxig”

När det gäller ”lyxigheten” så är maten ett tydligt exempel. Den är avdragsgill, men se till att utgifterna för mat inte överstiger 90 kronor per person och måltid. Man kan dock göra schablonavdraget för varje ny måltid, frukost, lunch och middag.

Schablonbeloppet för kringaktiviteter, som exempelvis en konsert eller en matprovning på exempelvis en köttbutik, är 180 kronor. Därför blir aktiviteter vars kostnad hamnar över schablonen, bara delvis avdragsgilla.


Rent lyxbetonade aktiviteter är dock inte avdragsgilla överhuvudtaget, Vad som räknas som lyxbetonat är inte alltid lätt att veta, men exempelvis att hyra en lyxjakt eller att ta ut hela ekonomiavdelningen på jakt ingår definitivt i den lyxiga kategorin,.

Kolla med er redovisningsbyrå

Ett bra tips inför konferensen är att höra av sig till revisorn på sin redovisningsbyrå eller till Skatteverket. Skatte- och avdragsfrågor är ofta krångliga, och kan leda till en del svårigheter, särskilt när man har mycket annat att tänka på inför konferensen.


Funderar du på att ta med dig maken, sambon eller kanske barnen på konferensresan? Det går förstås bra, men de anhörigas resor och omkostnader är absolut inte avdragsgilla. Alla utgifter som inte har någon anknytning till företaget ska redovisas separat och betalas med skattade pengar.

Avdragsgillt eller inte – tips inför konferensen
Märkt på: