Olika slags magi

Ficktjuven en populär variant

Att en trollkarl jobbar med magiska trick vet alla. Men det är ändå stor skillnad mellan dem. Detta både utifrån vilka som är den primära målgruppen (barn eller vuxna) samt inom vilken kategori magi de är verksamma.

En kategori av trollkarlar är de som specialiserat sig på ficktjuveri. Trollkarlen kan välkomna gästerna i dörren eller under mingel. Oavsett så försvinner personliga ägodelar som inom kort kommer fram på dess mest oväntade ställena. Att boka en ficktjuv är ett lite mer ovanligt sätt att bjuda på de magiska konsterna.

En annan kategori är de som främst jobbar med close-up. I likhet med ficktjuveri sker det precis vid åskådarna. Skillnaden är att ficktjuven måste röra vid sin publik medan den som genomför close-up gör detta så att åskådarna enbart tittar på vad som händer. Men självklart finns här ändå en interaktion genom att åskådarna får välja kort, peka på bägare osv.

Close-up är därmed trolleri som utförs precis ”nära-inpå” åskådaren. Det är därifrån namnet även kommer. En personlig och uppskattad stil som skapar en nära interaktion med den trollkarl som utför magin.

Scenmagi allt vanligare

Ännu en kategori är scenmagi. En trollkarl som fokuserar på detta kommer att ha en lite större scen där hela numret framförs. Det brukar även vara mera avancerade trick där till stor del maskiner och eller stora illusioner används. Ett klassiskt exempel är ”den itusågade damen”.

Scenmagi fungerar mycket bra när det är väldigt många gäster. Är det exempelvis 500 personer på en fest är det omöjligt att hinna bjuda på mingelmagi till alla. Då passar det bättre med scenmagi då alla kan ta del av detta precis samtidigt.

Samtidigt behöver inte scenmagi vara av den större karaktären. Det kan lika gärna vara en mix av close-up, fingerfärdiga trick och ficktjuveri. Men fördelen kvarstår att alla gäster riktar sin uppmärksamhet åt exakt samma håll samtidigt. Detta i likhet med om någon skulle sjunga eller hålla ett tal. Skillnaden är däremot att en trollkarl ofta drar till sig mer uppmärksamhet.

Barnunderhållare

Ytterligen en kategori trollkarlar är de som enbart riktar in sig på barnunderhållning. De kan bokas av de som vill ha en trollkarl till ett barnkalas eller ett event där även barnunderhållning behövs. Självklart bjuds det på magi och oväntade trick men framförallt handlar det om att skapa en underhållning som barnen tycker är spännande under en längre tid. Det finns därmed knappast något så svårt som att trolla för barn. Det kanske inte krävs jätteavancerade trick – men är de inte underhållna kommer de snabbt att säga detta eller avlägsna sig.

Olika slags magi