Så förbättrar du presentationstekniken!

Känner du att du behöver förbättra dina föreläsningar? Många kan ha utmärkta och intressanta föreläsningar men inte vara medvetna om hur bra de är. Har man dåligt självförtroende kan man stärka det så att man får bättre självkänsla och kan ge ännu bättre föreläsningar.

Men alla kan förbättra sina presentationer och göra dem både roligare och mer intresseväckande. Det mesta går helt enkelt att förbättra. Här talar vi om hur det kan gå till.

Att tänka på röstläge

En talare är någon som ju använder sin röst. Rösten är det främsta redskapet när man håller presentationer. Det är rösten som publiken lyssnar till. Pratar man då ”i skägget” så blir det svårt för personalen att höra vad som sägs. Pratar man för fort kan det uppfattas som forcerat. Pratar man för långsamt riskerar publiken att somna, men pratar man lagom snabbt så att alla hänger med, då brukar människor lyssna ordentligt. Varierar man röstläget, och ibland talar mer tyst och ibland höjer rösten, kan publiken ”spetsa öronen” och lyssna ännu bättre.

Hur presenterar du saker?

Förutom rösten som är ens viktigaste verktyg vid en presentation, är ju själva innehållet viktigt. Men innehållet är viktigt. Hur man paketerar innehållet är viktigare än innehållet i sig. Om det som sägs gör så att folk somnar, då har budskapet och presentationen fallit i ”dålig jord”, för att använda en bild. Men om innehållet presenteras på ett sätt som väcker folks intresse så att de vill lyssna, då kan man sedan ge dem det innehåll som man önskar. Dessvärre kan man göra nästan vilket ämne som helst utomordentligt tråkigt eller så kan man göra nästan vad som helst intressant att lyssna till. Vill man kan lära sig några pedagogiska grunder för att göra så att folk vill lyssna.

Få kontakt med sin publik

Ser man som talare till att få kontakt med sin publik då kan man nästan säga vad som helst. Och det bästa sättet att få kontakt med sin publik är att titta på dem. Vissa talare tittar upp i taket i sina papper, eller sin dator när de talar. Men får de kontakt med sin publik och tittar dem som lyssnar i ögonen, så känner folk att de talar till just dem.

Så förbättrar du presentationstekniken!