Steg för steg till en lyckad chefsrekrytering

Rekrytering av chef

Söker du en ny chef i huvudstaden? För att lyckas med en chefsrekrytering i Stockholm är det viktigt att lägga tid och resurser på att leta och hitta rätt person. En chef bör naturligtvis ha rätt kompetens, rätt utbildning och erfarenhet för rollen som chef. Men chefsrollen lutar sig också mot en rad egenskapet som är viktiga. Här kan du läsa om viktiga egenskaper som du bör titta efter i en rekryteringsprocess.

Stark ledare ger arbetsmoral

En bra chef förstår sin förhöjda position och vad den innebär för medarbetarna. Det är lätt att bli trött när den femte medarbetaren kommer in för ett samtal samma förmiddag, men en klok chef bör ta de här tillfällena i akt att inspirera och utveckla sina medarbetare. Du som just nu står inför en chefsrekrytering i Stockholm bör alltså kolla bland dina chefskandidater – hur ser de på kontakten med personalen?
En kandidat kanske säger att hon eller han gärna pratar med sina medarbetare och ser det som ett tillfälle att utveckla verksamheten medan en annan tycker att det tar tid från övriga arbetet. Den senare kandidaten kan låta mer beslutsam och effektiv men är inte chefsarbete i första hand att leda och inspirera?
Du som rekryterar bör fundera på vilken sorts chef ni behöver just nu och tänk på att en ledare som andra kan se upp till betyder mycket för en arbetsplats. Att bli sedd och bekräftad av sin chef ger ofta arbetslust och en högre moral.

Rekrytera en chef som vågar vara omtyckt

Det finns en missuppfattning att chefen måste vara distanserad och hålla personalen på avstånd. En chef bör definitivt vara professionell i sina kontakter med de anställda men det behöver inte betyda att han eller hon inte ägnar tid åt personalen och deras frågor. Som rekryterare vet du säkert att en lyssnande chef skapar förtroende och visar att hon eller han tar sitt arbete och företaget utveckling på allvar. Det ger hela arbetsplatsen en tydlig signal om att den här ledaren inte sopar problem under mattan.
När du ska rekrytera en ny ledare så kommer alla kandidater säga att de är bra lyssnare. Det vet att de “ska säga” så. Som rekryterare bör du då gå steget längre och be att få veta “på vilket sätt är du en bra lyssnare?” “ge ett konkret exempel på hur ditt sätt att lyssna stärkt dig som ledare?”. Med sådana frågor i rekryteringsprocessen kommer du lättare kunna höra vilka kandidater som verkligen är lyssnande ledare och inte bara kommer med en läpparnas bekännelse för att de vill ha chefsjobbet.

Hitta den som snabbt tar tag i konflikter

Alla arbetsplatser har då och då konflikter som ska hanteras. Mellan olika enskilda medarbetare, mellan olika grupper på arbetsplatsen eller mellan företag, kund och leverantör. Du som rekryterar söker förstås en chef som är beredd att ta tag i konflikter. Var tydlig med det under rekryteringsprocessen. Förklara att konflikthantering är en viktig del av chefsrollen på din arbetsplats. Annars finns risk att du rekryterar en chef som tror att konflikter inom företaget hanteras av mellancheferna medan den nya chefen sitter på rummet och tänker ut visioner för nästa år. Det är av största vikt att den som får jobbet förstår vilket uppdrag han eller hon ska ha! Du som har ansvar för rekryteringen har också ansvar för att innehållet i chefsrollen blir tydlig för den som ska ta jobbet.

Många företag väljer i dag att ta hjälp av en professionell rekryteringsfirma. Det är klokt. En chefsrekrytering i Stockholm är en viktig uppgift. När du tar hjälp av en utomstående firma som ska sköta rekryteringen måste också du vara tydlig med vad ditt företag behöver för chef. På vaga grunder är det mycket svårt att hitta rätt ledare.

Starkt fokus på medarbetarna

En rekrytering går naturligtvis ut på att hitta en kompetens chef men också en bra person som kan passa in i företaget. En rekryteringsfirma kan omöjligt veta precis vad ditt företag behöver, det måste du och andra som har ansvar för att ta fram rätt chefskandidater funderar över noga och sedan vara tydliga med. Det gäller både när ni rekryterar själva eller anlitar en rekryteringsbyrå.
Alla vet hur en “bra person” känns när man träffar den. Men här är det öppet för tolkning. Men tänkt då ur personalperspektivet. Vad ser medarbetarna som en bra chef? Det är perspektivet är avgörande för att hitta rätt ledare.

En viktig egenskap som chef är att verkligen leda när det behövs och att kliva tillbaka när medarbetarnas framgångar ska applåderas. Det inger stor respekt hos medarbetarna att se att den som har den högsta positioner har ödmjukheten och den goda smaken att hylla dem som gör det dagliga arbetet. En sådan chef visar att hon eller han är ledare, det behöver inte sägas.

Steg för steg till en lyckad chefsrekrytering
Tagged on: