Ta hjälp med rekryteringen

Rekrytering - jobbintervju
Rekryteringen av ny personal kan ta mycket tid och energi i anspråk. Om du inte har hög kompetens inom rekrytering är risken dessutom hög att du anställer fel person, eller att du åtminstone missar den absolut bästa kandidaten.

För någon som är oerfaren kan det vara svårt att veta vilka frågor som måste ställas för att sålla ut de kandidater som verkligen är rätt för dig och framför allt hur du ska lyssna på de svar du får. Många där ute är duktiga på att svara det du vill höra under en intervju, men att lära sig att avläsa kroppsspråk och att verkligen höra vad en person säger mellan raderna kräver erfarenhet och övning.

Om du tar hjälp av ett rekryteringsföretag får du tillgång till den kompetens du behöver för att hitta rätt.

Ta hjälp redan före annonseringen

De första stegen mot att hitta rätt person har du redan tagit när du skapade din kravspecifikation och din tjänstebeskrivning. Det kan faktiskt vara smart att redan i detta skede ta hjälp av ett rekryteringsföretag för att utforma en annons som drar till sig exakt rätt kandidater.

En bra rekryteringsfirma hjälper dig genom att ställa rätt frågor så att du klart och tydligt identifierar vad du förväntar dig av din nya medarbetare.

Slipp rensa i högar av ansökningar

Den som nån gång har sökt ny personal till en position vet att det brukar komma in horder med ansökningar, även om det handlar om en position med en relativt snäv profil. Det är vanligt att folk skickar in ansökningar även om de inte har rätt kompetens, då de hoppas på att du ändå kommer att få upp ögonen för deras ansökan och kanske kan erbjuda en annan position en den som har annonserats ut. Det är sällan fallet. De flesta ansökningar hamnar i papperskorgen redan efter att man har läst de första raderna i det personliga brevet.

Det tar upp mycket tid och energi att rensa ut ansökningar som överhuvudtaget inte är relevanta från det fåtal som kan komma i fråga. Det kan vara vettigt att ta hjälp i detta steg och med en firma som sköter din rekrytering får du tillgång till erfaren HR-personal som följer en checklista baserad på din kravspecifikation. De kandidater som inte passar in läggs direkt åt sidan.

Tillgång till exklusiva databaser

Än mer effektivt kan vara att enbart arbeta med en rekryteringsfirma som använder sig av sina egna databaser. Här kan man i vissa fall helt hoppa över den officiella annonseringen och direkt söka efter en kandidat som passar in på dina kriterier.

Genom att filtrera kandidater baserat på dina krav tas ett antal kandidater fram som passar dina föreställningar. Dessa kandidater kan sedan kallas till intervju.

I nästa artikel går vi igenom hur du väljer rätt kandidat i det sista urvalet.

Ta hjälp med rekryteringen