Ta med personalen och gör annat!

Många som har jobbat på olika jobb, vet att alla platser där man behöver interagera tillsammans, kan det uppstå konflikter av olika slag. Konflikter i sig behöver inte vara enbart av ondo. Det är när konflikterna dominerar hela arbetsplatsen som det inte är bra. Konflikter i sig kan leda till fler bar lösningar på olika problem, att de som jobbar där vidgar sina vyer, tar in andras sätt att tänka, och annat positivt.

Men om konflikten bara fortsätter att vara en konflikt, kan den utvecklas till fientlighet och i det långa loppet till att gruppen splittras. Det är konsekvenser som inte är bra för någon arbetsgrupp över huvudtaget. Då brukar man behöva ta in en medlare, en konsult som kan hjälpa till att lösa själva konfliktens kärna. Det brukar leda till dyra kostnader för företaget, och enskilda personers lidande. Så det bästa är egentligen att det inte uppstår några konflikter över huvudtaget, eller hur? Och om det gör det – vilket det alltid gör när det är olika människor som samsas på samma ställe – då är det avgörande för en fortsatt bra samvaro – att man lär sig hantera konflikterna på ett positivt sätt.

Lära sig lösa konflikter positivt

Man måste alltså lära sig lösa konflikterna så att de leder till något positivt. Man kan lära sig lösa konflikter så att alla kan bli nöjda. Man lär sig lyssna på varandra. Man lär sig att ta steg tillbaka och hitta kompromisser. Om man från början har en attityd, att man själv inte alltid har rätta åsikter, utan lär sig att alla kan ha rätt, då kan man lyssna på varandra.

Alltså, är det viktigt på alla arbetsplatser, där arbetstagarna behöver samarbeta, eller interagera med varandra, att arbetsledningen ser till att alla mår bra, allas åsikter får komma fram. Det är inte bara förebyggande för konflikter som behöver arbetas fram, även att få en hel grupp med arbetstagare att dra åt samma håll är väldigt viktigt. Hur gör man det?

Få personalen att lära känna varandra

Här finns lite olika lösningar. En sak kan vara att arbetstagarna lär känna varandra lite bättre. En annan är att även om de är väldigt olika, sätta upp gränser för vad var och en får påverka arbetsplatsen med. Vad får man säga, och inte säga? Här menar vi inte klara åsikter, dem kan man få hålla för sig själv, utan att aldrig acceptera kränkningar gentemot varandra. Aldrig tillåta sexistiska kommentarer, aldrig acceptera rasistiska kommentarer. Kom ihåg att vi inte kan tvinga någon att hysa vissa åsikter, däremot kan man tvinga personer att inte yppa sina åsikter på arbetsplatsen, om nu någon skulle ha några sådana åsikter.

Som arbetsgivare, bör man se till att personalen får göra roliga och ibland oväntade saker tillsammans. Varför inte ta med hela personalgruppen och låta adrenalinet flöda? Bjud dem på en totalupplevelse med paintball, eller låt dem tävla i femkamp. Då får de dela in sig i olika lag för att försöka komma bäst inom fem olika grenar med till exempel hinderbana. Då får alla sträcka ut sig och försöka slå de andra i olika fysiska aktiviteter. De kan köra gokart, pröva på klättervägg. Man kan välja med eller utan lunch. Sedan kan man gå ut på en pubrunda. Efter det har man mycket roligt att prata om, och dagen och kvällen har skapat en vi-anda, där man har gjort roliga saker tillsammans.

Ta med personalen och gör annat!