Vad ditt företag bör göra vid en expansion utomlands

Är ditt företag nära en etablering utomlands? Om ni som företag har märkt en ökad efterfrågan från ett annat land än i Sverige och har märkt att det enda sättet att växa är att göra det genom att etablera sig i utlandet, är marknadsföringen väldigt avgörande för om  en framtida etablering lyckas eller inte.

Har man produkter som kräver en komplicerad bruksanvisning, är det mycket viktigt att den blir korrekt översatt.Då kan man inte blanda ihop de olika fakta som ska komma fram och poängteras. Det gäller att veta de olika mått och vikter och annat som har betydelse för den som ska bruka produkten.

Översättning av komplicerade produkter

Hur åstadkommer man en översättning av sådana produkter? Antingen anställer man någon som kan det språk som man översätter till. Ska man anställa någon för det gäller det ju att man som företag vet att man kommer att behöva den typen av översättningar i längden. Annars är det ju inte lönsamt. Har man som mål att etablera sig utomlands, är det ju verkligen en lyckad rekrytering om man i stället lyckas anställa någon som kan det landets språk. Då är det ju mer än bara översättningar av bruksanvisningar som gäller i så fall.

Är det inte en etablering man vill utomlands, är det ju i så fall bättre att endast göra ett beställningsjobb, och anlita en översättningsbyrå som gör alla översättningar och som kan ta på sig översättningar till flera olika språk.

Undersöka marknaden

Innan man ger sig ut på en specifik marknad bör man undersöka den och göra en marknadsundersökning så att man har det svart på vitt, om en etablering är lönsam eller ej. Det är ett sätt att få en sorts prognos på hur mycket du skulle kunna tjäna på att etablera dig utomlands. Samtidigt kan du lära känna dina konkurrenter och få veta vad deras kunder tänker om dem, vilket ger dig konkurrensfördelar. Något man alltid bör göra före alla nya förändringar som man planerar göra som har med försäljningen av produkter eller tjänster.

Öppna en filial

Det kanske vanligaste sättet att etablera sig utomlands är väl att sända ut någon från det egna företaget som kan produkterna väl och som är väl införstådd med både hur det nya landet fungerar och det egna företaget och kan det utan och innan. Vissa företag rekryterar ny personal på plats, som är nya gentemot företaget men som kan landet desto bättre.

Få tillgång till marknaden via företagsköp

Andra som inte startar filialer utomlands, köper in sig på den nya marknaden, via företagsköp, vilket inte alls ära någon dum idé. Har man möjlighet att göra det finns det goda chanser att lyckas. Dels tar man oftast över personal, kontor och de befintliga kunder som företaget hade innan. Man får personal som kan landets språk och kultur. Är det dessutom en konkurrent till det egna företaget får man en personalstyrka som mycket väl kan produkterna.

Vad ditt företag bör göra vid en expansion utomlands